Головна » Файли » Учителі » Левонюк Т.Є.

Урок географії на тему: «Загальна характеристика сільського господарства.»
30.10.2018, 14:41

Тема: Загальна характеристика сільського господарства. Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави. Структура сільськогосподарських угідь. Особливості землеволодіння в сучасних умовах.
Мета: розкрити галузеву структуру сільського господарства та його значення в економіці держави; проаналізувати структуру АПК, зв'язок з іншими галузями; з’ясувати про екстенсивний і інтенсивний способи ведення сільського господарства; розглянути структуру сільськогосподарських угідь; розвивати логічне мислення,практичну роботу виконання діаграм,роботу з картами,прищеплювати любов до сільськогосподарських професій.
Тип уроку: формування знань і навичок.
Обладнання: економічна карта України, атласи, зошити.
Хід уроку:
І.Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Тести
1. До галузей харчової промисловості, що орієнтуються у своєму розміщенні на сировинну базу, належать:
а) молочна;
б)  цукрова;
в) хлібопекарська.
2. Фактор, що є основним для розташування основних центрів чорної металургії України:
а) наявність великих електростанцій;
б) наявність запасів залізної руди та коксівного вугілля;
в) наявність транспортних вузлів.
3. Найбільший машинобудівний вузол України:
а) Київський;
б) Дніпропетровський;
в) Харківський.
4. Основні центри виробництва калійних добрив України:
а) Калуш і Стебник;
б) Вінниця і Костянтинівка;.
в) Дніпродзержинськ і Запоріжжя;
г) Слов’янськ і Лисичанськ.
5. Продукція, яку випускає основна хімія:
а) пластмаси, хімічні волокна, фотоплівка;
б) кислоти, луги, сода, мінеральні добрива;
в) лаки, фарби, мийні засоби та ліки.
6. Галузь легкої промисловості, якій належить перше місце в структурі легкої промисловості:
а) швейна;
б) взуттєва;
в) трикотажна;
г) текстильна.
7. Центри автомобілебудування:
а) Харків, Київ;
б) Керч, Маріуполь, Херсон;
в) Львів, Запоріжжя, Луцьк.
8. Центри кольорової металургії:
а) Побузьке, Світловодськ, Миколаїв;
б) Донецьк, Макіївка, Горлівка;
в) Солотвино, Артемівськ, Калуш.
9. Основний споживач електроенергії в Україні:
а) населення;
б) транспорт;
в) промисловість;
г) сільське господарство.
10. Регіон України, в якому спостерігають найнижчий рівень урбанізації:
а) Луганська та Дніпропетровська області;
б) Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська області;
в) Житомирська та Київська області.
11.Галузь, яка має сезонний характер виробництва:
а) хлібопекарська;
б) цукрова;
в) м’ясна;
г) рибоконсервна.
12. Найбільше родовище кам’яної солі:
а) Роздольське (Передкарпаття);
б) Завалівське (Кіровоградська область);
в) Слов’янське (Донецька область);
г)  Глухівське (Вінницька область).
Відповіді: 1б,2б, 3в, 4а, 5б, 6г, 7а, 8а, 9в, 10б, 11б,12в.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
   1. Історія розвитку сільського господарства України (розповідь учителя, учня).
   Більш як 10 тисяч років тому в лісостепу землю обробляли і засівали. На півдні був приручений кінь тарпан, дикі бики, з яких вивели велику рогату худобу. Отже, сільське господарство – одна із основних галузей матеріального виробництва, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Вона включає дві великі пов’язані галузі: рослинництво і тваринництво. Зайнято в сільському господарстві до 20% населення.
   2. Специфічні особливості сільського господарства:
- природні умови:сума активних температур – визначальний фактор у вирощуванні культур по регіонах;
- залежність від погодних умов: у 2002 році  Україна мала рекордний урожай пшениці,а в наступному році імпортувала;
- значний попит на продукцію даної галузі у зв’язку  із загостренням екологічної кризи;
- залежність між галузями: тваринництво від рослинництва;
- зональність сільського господарства;
- сезонність роботи;
- залежність від галузей промисловості, що забезпечують роботу сільського господарства: електроенергія, машинобудування, хімічна;
- необхідність державного фінансування.
 3. Природно-географічні чинники.
   Україна має унікальне поєднання, рівнинного рельєфу, кліматичних умов і родючих чорноземних  ґрунтів,що є основою для одержання високоякісної продукції. Більш як половину території займають сільськогосподарські угіддя: 70,5% (54% – рілля, 4% – сіножаті,  9,2% – пасовища, 1% –виноградники). За площею Україна в Європі – 5,7%, то сільськогосподарські угіддя – 18,9%.. На весь світ відомі чорноземи: 2/3площі ріллі. Їх треба використовувати ефективно та оберігати від шкідливих руйнувань.   
   Висновок: агрокліматичні умови в цілому є сприятливими для ведення сільського господарства.
   5. Проблемою для південних  областей є водне забезпечення, а на Поліссі є надмірно зволожені ділянки. Тут проводиться меліорація – комплекс заходів,спрямованих на утворення високопродуктивних земель (осушення, зрошення, лісонасадження). 
   6. Структура сільського господарства.
   Сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва.
  Рослинництво вирощує сільськогосподарські рослини.
  Тваринництво – вирощування і розведення тварин і забезпечення населення продуктами харчування.
 Основний показник рослинництва – урожайність сільськогосподарських культур з гектара; тваринництва – продуктивність сільськогосподарських тварин: кількість молока, приріст маси, настриг вовни та інше.
 7. Практичне завдання.
    1) побудова секторної діаграми;
    2) В якій зоні найбільше орних земель і чому?
    3) Де найбільше  пасовищ?
    4) Де найбільше виноградників? Чому?
    5) Чому на Поліссі найбільше сіножатей?
   Висновок: яка природна зона є найкращою для сільського господарства? (лісостеп).
  8. АПК.
   На сьогодні Україна є досить помітна аграрна держава. Сільськогосподарський напрям є актуальним для розвитку економіки України.
  До складу АПК входить сільське господарство і галузі харчової промисловості, які переробляють його продукцію; підприємства,що забезпечують зберігання, перевезення та реалізацію продукції; і ті, що виробляють машини, обладнання,проводять дослідницьку роботу,здійснюють підготовку кадрів.
9. Способи ведення сільського господарства.
   Екстенсивне – збільшення площ сільськогосподарських угідь, збільшення поголів’я тварин. 
    Інтенсивне – підвищення продуктивності продукції за рахунок новинок  НТП,  виведення нових сортів рослин і порід тварин.
  10. «Мозковий штурм».
  1) Що означає перехід до інтенсивного способу ведення сільського господарства?
  2) Який спосіб є більш продуктивним?
  11. Зв’язки сільського господарства з іншими галузями (скласти схему).

   Харчова                                   легка                      електроенергія

                                       Сільське господарство

Хімічна                               Машинобудівна            Паливна
(добрива, гербіциди)               (техніка)               (мастильні матеріали)

12. Сучасний стан АПК.
   Існують проблеми:
- нерозв’язаність питання про приватну власність на землю;
- не здійснюється потрібна державна підтримка сільського господарства.
 13. Незважаючи на проблеми, сільське господарство є важливою галуззю економіці країни. Рослинництво переважає над тваринництвом, що обумовлено родючими ґрунтами, великою площею орних земель та сприятливим кліматом.
14. У світі: експортує соняшникову олію,зерно,буряковий цукор.
   Але необхідне зростання інтенсифікації сільського виробництва. Потрібно модернізувати інфраструктуру зі зберігання зерна, що дасть можливість збільшити експортні можливості.
15. Охорона земельних угідь:
- порушена пропорція між ріллею, луками, водою;
- посилена ерозія: водна і вітрова.
ІV. Закріплення:
   1. Які основні ланки АПК?
   2. Що таке сільськогосподарське угіддя?
   3. Яка структура сільськогосподарських угідь в Україні?
V. Підсумок.
- Яка необхідна інформація знадобиться вам у майбутньому? Чи хотіли б ви вибрати сільськогосподарську професію?
VІ. Завдання додому. 
   §11, атлас, підготувати повідомлення про розвиток зернового господарства.

 

 

Категорія: Левонюк Т.Є. | Додав: Con123
Переглядів: 5 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: